http://dothophugiahung.com/

Media

Thống kê truy cập

DỊCH VỤ

CÂU ĐỐI HAY, CÂU ĐỐI BÀN THỜ GIA TIÊN, CÂU ĐỐI PHÒNG KHÁCH
Trân trọng gửi tới quý độc giả bộ sưu tập câu đối hay: câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách, câu đối cưới, câu đối đám cưới, câu đối đám tang, thơ đối, tranh đối, câu đối tết, . ..


 

A. CÂU ​​ĐỐI NGÀY TẾT:

Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách

 

Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 02

 • Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc

  Đời vui, sức sống, tết ​​an khang


 • Trời thêm tuổi mới, người thêm tuổi

  Xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà


 • Già trẻ gái trai đều vui Tết

  Cỏ cây hoa lá cũng mừng xuân


 • Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố

  Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian

  Tối Ba mươi đá thằng Bần ra khỏi cửa

  Sáng mồng một ông Phúc vào nhà


 • Xuân an khang đức tài như ý

  Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên


 • Xuân dư bình an tài lợi

  Mai khai phú quý quyền lai


 • Chúc Tết đến phần trăm điều như ý

  Mừng xuân sang vạn sự thành công


 • Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý

  Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa


 • Xuân sang hạnh phúc bình an đến

  Tết đến vinh hoa phú quý về


 • tân niên tân phúc tân phú quý

  Tấn tài tấn lộc bình an


 • Ngoài ngõ mừng xuân chúc phúc

  Trong nhà vui Tết đón bình an


 • Trai gái cười vui đón Tết

  Tuổi trẻ hân hoan đón xuân sang


 • Tết đến gia đình vui sum họp

  Xuân về con cháu hưởng bình an • B. CÂU ​​ĐỐI BÀN THỜ GIA TIÊN:
 •  

 • Do go Hải Minh Hải Hậu Nam Định • Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh vượng

  Lộc hiển vinh hoa phú quý xuân

   1/ 文無山水非奇氣. 人不風霜未老才

  Văn vô sơn thủy phi kỳ khí.Nhân bất phong sương vị lão tài

  2/修仁積德由仙祖.飲水思源分子孫

  Tử nhân tích đức tiên tổ.Âmr thủy tư nguyên phận tử tôn

  3/德樹栽培千載盛.子孫继世萬年長

  Đức thụ tài bồi thiên tải thịnh.Tử tôn kế thế vạn niên trường

  4/ 祖功宗德千年盛.子孝孫賢萬代荣

  Tổ công đức thiên niên thịnh.Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

  5/東去春來家幸福.夏過秋至族長流

  Đông qua xuân lai gia hạnh phúc .Hạ qua thu chí tộc trường lưu .

  6/Giới thiệu cá nhân

  Sự năng tri túc tâm thường lạc.Nhân tài vô cầu tự cao.

  7/ 高山流水詩千首.明月清風酒弌船

  Cao sơn lưu thủy thị thiên thủ. Minh nguyệt thanh phong tửu thuyền nhất

  8/酒逢知己千杯少.話不投機半句多

  Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu. Prototype unheading machine multi-syntax

  9/天添歲月人添夀.春滿乾坤福滿堂

  Thiên thiêm nguyệt nguyệt nhân thiên thọXuân khản bất phúc mãn đường

  10/義仁積聚千年盛.福德栽培萬代亨

  Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh. Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  11/萬古功成名顯達.千秋德盛繁荣  

  Vạn cổ công thành danh đạt.Thiên thu đức thịnh tính vinh quang

  12/祖德永千載盛.家風咸樂四時春

  Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh .giá phong hàm lạc tứ thời xuân

  13/仁慈再出仁慈子.孝順还生孝順兒

  Nhân từ tái sinh nhân từ tử .Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận nhi

  14/得地安居秋厚辐.逢時生業享丰財

  Đắc địa an cư thu hậu phúc . Hẹn giờ sinh nghiệp vụ tài chính

  15/樹草逢春枝葉茂.祖宗積德子孫荣

  Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu, Tổ tông tích đức tử tôn vinh

  16/木出千枝由有本.水流萬派溯從源

  Mộc xuất thiên chi hữu bản .Thủy lưu vạn phái ưu nguyên

  17/有緣千里能相遇.無缘對面不相逢

  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,Vô duyên đối diện bất tương phùng

  18/ 志氣壯山河救国英雄唯有壹
  Chí khí tráng sơn hà,  cứu quốc  anh hùng   duy hữu nhất

  19/ 明星光宇宙亞歐豪傑是無雙
  Minh tinh quang vũ trụ á hào kiệt thị vô song

  -------------------------------------------------- ------------------

  Làm đi Mỹ Nghệ Hải Minh
  有開必先明德者遠矣
  克昌厥後继嗣其煌之
  Phiên âm:
  Hữu khai tất tiên, minh đức giả trá hỹ
  khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi
  Dịch Nghĩa
  lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
  đời sau nối tiếp, phúc cao thừa kế huy hoàng.

  Chữ Hán
  梓里份鄉偯旧而江山僧媚
  松窗菊徑归来之景色添春
  Phiên âm
  Tử lý phần hương y tiên nhi giang sơn tăng mỹ tùng
  song cúc kính lai chi cảnh sắc thiêm xuân
  Dịch nghĩa
  Sông núi quê xưa thêm đẹp,
  Cúc cành cành mới đượm mầu Xuân

  Nguyên bản hán
  欲求保安于後裔
  須凭感格於先灵
  Phiên âm
  Dục cầu bảo an vu hậu duệ
  Từ bằng cảm cách tiên linh
  Dịch Nghĩa
  Kính Tiên tổ anh linh phù hộ
  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

  Chữ Hán
  百世本枝承旧荫
  千秋香火壮新基
  Phiên âm
  Bách thế bản chi thừa phụ ấm
  Thiên thu hương Tráng tân cơ
  Dịch Nghĩa
  Phúc dày, lưu lại Gốc cành mai thủa
  Nền nay gian, để hương khói thu

  Nguyên Bản chữ Hán

  德承先祖千年盛
  荫兒孙百世荣

  Version

  Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
  Phúc  ấm tôn nhi bách thế gia
  Dịch Nghĩa
  Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh
  Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.

  Nguyên bản chữ Hán
  祖德永垂千载盛
  家风咸乐四时春
  Phiên Âm
  Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh
  Gia phong hàm lạc tứ thời xuân
  Dịch Nghĩa
  Đức Tổ dài muôn đời thịnh
  Nếp nhà ấm bốn mùa Xuân .  Chữ và âm Hán
  木本水源千古念
  天经地义百年心
  Mộc bản thủy nguyên thiên cổ niệm
  Thiên kinh địa nghĩa bách niên

  Chữ và âm Hán
  萬古功成名顯达
  千秋德盛姓繁荣
  Vạn cổ công thành danh đạt
  Thiên thu đức đặc tính vinh quang

  Chữ và âm Hán
  山高莫狀生成
  德海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng thái sinh thành đức;
  Hải tước nan hoa cúc hoa.

  Chữ và âm Hán
  义仁积聚千年
  盛福德栽培萬代亨
  Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh
  Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  Chữ và âm Hán
  父母恩义存天地
  祖考蜻神在子孙
  Phụ mẫu ân nghĩa tồn tại thiên địa
  Tổ khảo tinh thần tại tử tôn

  Chữ và âm Hán
  上不负先祖贻流之庆
  下足为後人瞻仰之标
  Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
  Hạ túc vi hậu nhân kính chiếu chi tiêu
  Dịch
  Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại,
  Dưới nêu gương con cháu nội theo.
  Chữ Hán
  鞠育恩深东海大
  生成义重泰山膏
  Phiên âm
  Cúc hương ân tối Đông hải đại

Sản phẩm nổi bật

Thông tin liên hệ


Đường dây nóng  / zalo: 

đt: 0973 913 208